Uvedite Vaše dete u razdragani svet stranih jezika, u kome će uz pesmice, recitacije, igru, crtež i sliku naučiti osnovne reči i pojmove primerene njihovom uzrastu i interesovanju.

 

Osnovni cilj tečaja je da se deca motivišu da uče engleski jezik i da steknu pozitivan stav prema stranom jeziku, razviju veštinu slušanja i nauče da daju osnovne podatke o sebi. U radu se koriste kombinovano maternji i engleski jezik. Metoda rada je audio-vizuelna a u radu se koristi i udžbenik renomiranog stranog izdavača.

 

Fond časova je 72 (2 puta nedeljno po 45 minuta). Na kraju školske godine, organizujemo kostimiranu priredbu i dodelu diploma.