Na kraju svakog tečaja organizuje se završni ispit u obliku testa za sve nivoe osim za predškolce. Ispit je obavezan i uračunat je u cenu kompletnog tečaja. Po obavljenom ispitu svaki polaznik dobija sertifikat tj. diplomu sa ocenom.